autorski system sprzedaży cequel

cequel - oprogramowanie dla firm

CEQUEL to nasz autorski program hurtowo-magazynowy oparty na doświadczeniech sięgających 1992r związanych z powstałym wtedy i rozwijanym do 2006r. programem EL-Hurt. CeQueL posiada m.in. cechy i udogodnienia, których nie znaleźliśmy w żadnym innym systemie na rynku programów.

Elastyczność modułów drukujących pozwala zmieniać i dopasowywać wygląd, cechy i sposób tworzenia wszystkich dokumentów i zestawień.

Możliwości konfiguracji i dodatkowe moduły powodują, że nasz system znalazł zastosowanie w obsłudze :

  • salonów samochodowych
  • firm transportowych
  • różnego rodzaju hurtowni
  • recepcji
  • firm produkcyjnych
  • sklepów
  • zbiorów bibliotecznych.

Program współpracuje z drukarkami fiskalnymi, drukarkami kodów kreskowych, czytnikami kodów i kolektorami, czytnikami kart rabatowych, palmtopami oraz pozwala przekazywać dane pomiędzy punktami w postaci elektronicznej.


DOWNLOAD

W obecnej wersji nie ma możliwości samodzielnej instalacji systemu. Poniższa aktualiza służy klientom posiadającym już wcześniejsze, działające wersje.

najnowsza wersja programu : 7.08c (24.05.2023)
CQL.ZIP

narzędzie do konwersji bazy danych do wersji 7.0A
AKT.ZIP

sterownik drukarek fiskalnych Posnet Thermal, Innova, Emar Duo, Opitimus
EMAR.ZIP

sterownik drukarek fiskalnych ELZAB (z ftp.elzab.com.pl)
RECEIPT.ZIP

konsola FoxPro do zaawansowanych operacji związanych z rozbudową systemu
autor : Walter Meester, VOF Tax Software, 27.02.2000
FOX6CMD.ZIP

instalator tzw. runtime'u wymaganego do uruchomienia systemu
FOXRUNTIME.ZIP

czcionka z kodem kreskowym EAN13
PF_EAN_P36.ttf


WARUNKI LICENCJI

§1 Firma ●●●acenter udziela Użytkownikowi licencji na używanie programu na okres do końca bieżącego roku kalendarzowego.

§2 Licencja zostaje przedłużona na każdy kolejny rok po wpłaceniu przez Użytkownika kolejnej opłaty licencyjnej w wysokości 109,- pln netto, która może być powiększana w każdym roku maksymalnie o wskaźnik inflacji.

§3 Pierwsza opłata licencyjna obejmuje instalację programu u Użytkownika. Nie obejmuje szkolenia.

§4 Na podstawie wersji testowej, otrzymanej przed podpisaniem niniejszej umowy, Użytkownik sprawdził i akceptuje w całości przyjęte w programie rozwiązania, format dokumentów oraz sposób i szybkość jego działania.

§5 Firma acenter zapewnia, że dołożyła maksymalnych starań aby wyeliminować wszystkie dostrzeżone błędy i aby działanie programu było zgodne z oczekiwaniami użytkowników oraz zgodne z przepisami podatkowymi.

§6 Firma ●●●acenter zastrzega, że z powodu specyfiki oprogramowania, nie bierze odpowiedzialności za działanie programu, ani za jakiekolwiek skutki jego działania, ani też za jakiekolwiek ewentualne straty Użytkownika związane z używaniem programu.

§7 Firma ●●●acenter zapewnia, że w najkrótszym możliwym czasie będzie wprowadzała i udostępniała bezpłatnie modyfikacje programu konieczne w przypadku zmian przepisów obejmujących funkcje, które program posiadał w momencie zakupu licencji.

§8 Zauważone i zgłaszane błędy działania programu będą poprawiane i udostępniane nieodpłatnie.

§9 Każdą najnowszą wersję programu Użytkownik może pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej firmy ●●●acenter (z zastrzeżeniem §6, §10 i §15). Pobierając nową wersję Użytkownik zobowiązany jest do zachowania wersji aktualnie używanej w celu ewentualnego powrotu do tej wersji, gdyby modyfikacje nie spełniły jego oczekiwań.

§10 Jeżeli nowa wersja programu ma oznaczenie różniące się pierwszą cyfrą po kropce (np. przy przejściu z wersji 3.10d na 3.20a) oznacza to, że wersja ta wymaga modyfikacji bazy danych Użytkownika. Program wykonuje taką modyfikację automatycznie, ale Użytkownik ma obowiązek wykonania wcześniej archiwizacji swoich danych na wypadek błędu w procesie automatycznej modyfikacji.

§11 Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy telefonicznej dotyczącej działania programu (wyłączając koszt połączenia telefonicznego).

§12 Użytkownik oświadcza, że ma świadomość konieczności archiwizacji danych tworzonych przez program.

§13 Wszelkie zmiany rozszerzające funkcjonalność programu wprowadzane na życzenie Użytkownika z jakiegokolwiek powodu są płatne i polegają indywidualnym negocjacjom. Przeciętny koszt takich usług to 50,- pln netto za godzinę pracy programisty.

§14 Dodatkowe funkcje, zestawienia i modyfikacje zamówione i wprowadzone za życzenie któregokolwiek z użytkowników, będą w kolejnych wersjach programu dostępne dla wszystkich użytkowników.

§15 Usługi serwisowania programu, świadczone w miejscu jego działania u Użytkownika są płatne. Zryczałtowana opłata wynosi 50,- pln netto (plus koszt dojazdu), niezależnie od przyczyny powodującej konieczność wykonania usługi. Dotyczy to również przypadku serwisu spowodowanego błędem w działaniu programu.

§16 Program jest chroniony prawem autorskim. Użytkownik nie ma prawa do powielania, udostępniania ani do odsprzedaży licencji innej firmie ani osobie.

§17 W razie utraty programu, firma ●●●acenter udostępni jego kopię.


CQL wer. 6.22 17.02.2012